Boekencheckdag 2024 is over

Weet je hoeveel leerlingen op jouw school het schooljaar starten zonder boeken omdat hun ouders het financieel moeilijk hebben?
In de week van 9 – 13 september 2024 tellen de Vlaamse en Brusselse secundaire scholen hoeveel leerlingen zonder boeken op de schoolbanken zitten (als gevolg van armoede). Telt jouw school ook mee?

Meld jouw school hier aan als meetellende school en we sturen je een herinneringsmail.

Doe de Boekencheck in de week van 9 – 13 september

Organiseer een telling:

hebben alle leerlingen voor elk vak de nodige schoolboeken en/of het nodige materiaal?

Het streefdoel is dat alle leerlingen het schoolmateriaal hebben dat ze nodig hebben om te leren!

Zo bied je als school kansen aan iedereen om de leerplandoelstellingen te realiseren,
én hou je als school de touwtjes over dat leerproces zélf in handen.

Meld hier je resultaten en vind hier nuttige tips.

Wat levert Boekencheck mijn school op?

1. In kaart brengen van de situatie op school.
2. Op zoek gaan naar oplossingen.
3. Het bewustzijn van het schoolteam rond het thema armoede verhogen.
4. Impuls voor een bewust materialenbeleid met aandacht voor leerlingen in armoede.
5. Scholen die dit jaar meedoen kunnen deelnemen aan een online uitwisselingsmoment met andere scholen rond dit thema.
6. Of ze kunnen een online coaching gesprek specifiek voor hun school aanvragen.

(Deze ondersteuning wordt gebracht door het Katholiek Onderwijs, het GO!, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen,
Netwerk Tegen Armoede, SAAMO en vzw Krijt.)

Dr. Peter Adriaenssens
kinder- en jeugdpsychiater

Noël Slangen
Voorzitter Kinderarmoedefonds

Caroline Vrijens
Kinderrechtencommissaris

Deelnemen aan Boekencheckdag:

Op deze pagina kan je deelnemen aan Boekencheckdag.

Wat kan je doen:

Wees altijd discreet t.o.v. de leerling en klas.

Straf de leerling nooit – hij/zij is al genoeg gestraft. Faciliteer juist dat iedere leerling de lessen kan volgen.

Check bij je collega leerkrachten of de leerling(en) in kwestie ook bij hen in de les zit zonder boeken.

Ben je een leerkracht? Meld dit dan bij je directeur, de leerlingenbegeleider of het GOK-team en bespreek je strategie.

Nodig de ouders vriendelijk uit voor een gesprek om na te gaan wat het probleem is en zoek samen naar oplossingen. bv: samen bestellen, een haalbaar afbetalingsplan, gebruik maken van het solidariteitsfonds, ...

Laat het niet los! Doe nog eens een check voor jezelf op 1 oktober.

Scherp je beleid aan met preventieve maatregelen: bekijk de afspraken met de (eventuele) boekenleverancier, betrek ouders participatief om structurele oplossingen uit te werken, bied standaard gespreide betalingen als mogelijkheid aan...

Lukt het nog altijd niet, of heb je meer tips nodig? Contacteer dan:

De pedagogische begeleidingsdienst van jullie onderwijskoepel/-verstrekker

Het schoolbestuur

vzw Krijt

Netwerk tegen armoede

Lokale armoedevereniging en/of diensten

Kinderrechtencommissariaat

www.boekencheck.be voor tips en goede praktijken

Super – je behaalde het streefdoel!