Boekencheck 2023

Ter voorbereiding van Boekencheck 2023, lees hier al onze handleiding voor een bewust boeken- en materialenbeleid.

Boekencheck 2023 gaat door in de week van 11 tot 15 september 2023.

Doe de Boekencheck in de week van 11 – 15 september

Organiseer een telling:

hebben alle leerlingen voor elk vak de nodige schoolboeken en/of het nodige materiaal?

Het streefdoel is dat alle leerlingen het schoolmateriaal hebben dat ze nodig hebben om te leren!

Zo bied je als school kansen aan iedereen om de leerplandoelstellingen te realiseren,
én hou je als school de touwtjes over dat leerproces zélf in handen.

Meld hier je resultaten en vind hier nuttige tips.

Dr. Peter Adriaenssens
kinder- en jeugdpsychiater

Noël Slangen
Voorzitter Kinderarmoedefonds

Caroline Vrijens
Kinderrechtencommissaris

Deelnemen aan Boekencheckdag:

Op deze pagina kan je deelnemen aan Boekencheckdag.

Wat kan je doen:

Wees altijd discreet t.o.v. de leerling en klas.

Straf de leerling nooit – hij/zij is al genoeg gestraft. Faciliteer juist dat iedere leerling de lessen kan volgen.

Check bij je collega leerkrachten of de leerling(en) in kwestie ook bij hen in de les zit zonder boeken.

Ben je een leerkracht? Meld dit dan bij je directeur, de leerlingenbegeleider of het GOK-team en bespreek je strategie.

Nodig de ouders vriendelijk uit voor een gesprek om na te gaan wat het probleem is en zoek samen naar oplossingen. bv: samen bestellen, een haalbaar afbetalingsplan, gebruik maken van het solidariteitsfonds, ...

Laat het niet los! Doe nog eens een check voor jezelf op 1 oktober.

Scherp je beleid aan met preventieve maatregelen: bekijk de afspraken met de (eventuele) boekenleverancier, betrek ouders participatief om structurele oplossingen uit te werken, bied standaard gespreide betalingen als mogelijkheid aan...

Lukt het nog altijd niet, of heb je meer tips nodig? Contacteer dan:

De pedagogische begeleidingsdienst van jullie onderwijskoepel/-verstrekker

Het schoolbestuur

vzw Krijt

Netwerk tegen armoede

Lokale armoedevereniging en/of diensten

Kinderrechtencommissariaat

www.boekencheck.be voor tips en goede praktijken

Super – je behaalde het streefdoel!