Check jij mee?

Bedankt!

Bedankt aan alle leerkrachten en schoolbesturen die mee hebben geteld!

We maken de resultaten binnenkort bekend via de pers en op onze Facebookpagina.

Let op…

Het niet hebben van schoolboeken kan veel oorzaken hebben:

  • Financiële problemen bij het gezin
  • Ouders zijn niet digitaal- of taalvaardig genoeg
  • Vergetelheid
  • Technische problemen bij de bestelling: boek bijvoorbeeld nog in druk
  • . . .

Slechts bij een heel klein aandeel van de ouders gaat het om moedwillig niet betalen! Ga er daarom niet van uit dat dit het geval is.

Voor partners

Pdf’s digitale oproep Boekencheck:
Oproep scholenOproep ouderradenOproep leerlingenraden.